สถิติการใช้งานของโรงเรียน Pre O-NET ปีการศึกษา 2562
ที่รหัสโรงเรียนโรงเรียนรายการสอบ
136030001บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)10
236030002บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)4
336030003บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)10
436030004บ้านร่วมมิตร13
536030005บ้านท่าแตง4
636030006บ้านเดื่อ11
736030007บ้านสำโรงโคก13
836030008จัตุรัสวิทยานุกูล18
936030009บ้านมะเกลือโนนทอง8
1036030011บ้านหลุบงิ้ว9
1136030012บ้านสระสี่เหลี่ยม10
1236030013บ้านทุ่งสว่างวัฒนา34
1336030014บ้านขามราษฎร์นุกูล10
1436030015บ้านโนนคร้อ10
1536030016บ้านใหม่นาดี43
1636030018บ้านนา4
1736030019บ้านหนองลูกช้าง6
1836030020บ้านงิ้ว18
1936030021บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)10
2036030022บ้านห้วยยาง10
2136030023บ้านหนองหญ้าข้าวนก15
2236030024บ้านดอนละนาม10
2336030025บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)24
2436030026กันกงบ้านลี่สามัคคี10
2536030027บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)11
2636030028บ้านส้มป่อย19
2736030029บ้านโนนเชือก18
2836030030บ้านหนองม่วง10
2936030031บ้านห้วยบง10
3036030032บ้านห้วย12
3136030033บ้านหนองโดน10
3236030034บ้านยางเครือ10
3336030035บ้านร้านหญ้า10
3436030036บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)11
3536030037บ้านโนนฝาย10
3636030039ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)18
3736030040บ้านหนองลุมพุก18
3836030041บ้านโสกรวกหนองซึก10
3936030042บ้านหนองโสน10
4036030043บ้านทามจาน14
4136030044ชุมชนบัวบานสามัคคี10
4236030045บ้านโคกโต่งโต้น18
4336030047บ้านหนองบัวใหญ่11
4436030048บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)10
4536030049บ้านหนองไผ่ล้อม10
4636030050บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)10
4736030051บ้านเกาะมะนาว9
4836030052จอมแก้ววิทยา10
4936030053โคกเพชรวิทยาคาร22
5036030054โคกสำราญราษฎร์อำนวย6
5136030055บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)10
5236030056บ้านซับยาง10
5336030057บ้านหนองตะครอง10
5436030058ปากจาบวิทยา18
5536030059บ้านโคกสะอาด11
5636030060โคกหินตั้งศึกษาศิลป์10
5736030061บ้านโปร่งมีชัย6
5836030062บ้านกุดตาลาด10
5936030063โคกเริงรมย์ศิลปาคาร18
6036030064บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)10
6136030065บ้านหนองตะไก้18
6236030066ชุมชนชวนวิทยา14
6336030067บ้านเสลาประชารัฐ10
6436030068หินตั้งพิทยากร10
6536030069บ้านห้วยทราย18
6636030071บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์)10
6736030072บ้านตาล10
6836030073วังกะอาม10
6936030075บ้านหนองอีหล่อ11
7036030076บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)13
7136030077บ้านกลอยสามัคคี10
7236030078หนองกกสามัคคี11
7336030079ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500)10
7436030080ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)18
7536030081บ้านหนองผักแว่น10
7636030082บ้านทองคำพิงวิทยา10
7736030083บ้านโคกแฝกดอนทะยิง11
7836030084หัวสระวิทยา18
7936030085เขาดินพิทยารักษ์10
8036030086บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี)10
8136030087บ้านหนองดง10
8236030088หนองประดู่วิทยา13
8336030089บ้านโคกแสว4
8436030090บ้านละหานค่าย10
8536030091บ้านตะลอมไผ่11
8636030092บ้านหนองจาน10
8736030093บ้านโคกสะอาด12
8836030095โป่งขุนเพชร30
8936030096บ้านดอนกอก13
9036030098บ้านวังตะเฆ่9
9136030099บ้านวังกะทะ18
9236030100บ้านหัวสะพาน4
9336030101บ้านวังอ้ายจีด18
9436030102บ้านสำนักตูมกา19
9536030103บ้านท่าโป่ง21
9636030104บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน10
9736030105บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม10
9836030106บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง11
9936030107บ้านท่าศิลา10
10036030108บ้านหนองตานา10
10136030109บ้านโสกปลาดุก19
10236030110ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง)10
10336030111ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว10
10436030112บ้านหัวหนอง12
10536030113บ้านปากค่ายช่องแมว13
10636030114บ้านหนองโจด6
10736030115ชุมชนบ้านห้วยแย้4
10836030116บ้านหนองกองแก้ว10
10936030117บ้านห้วยยางดี10
11036030118บ้านห้วยไฮ7
11136030119บ้านแจ้งใหญ่10
11236030120บ้านใหม่สามัคคี11
11336030121บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ0
11436030122บ้านน้ำลาด24
11536030123บ้านนาประชาสัมพันธ์6
11636030124บ้านวังตาท้าว30
11736030125บ้านเสลี่ยงทอง10
11836030126บ้านหัวสะพานประชาสรรค์10
11936030127บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย0
12036030128หินฝนวิทยาคม25
12136030129บ้านโคกสะอาด13
12236030130องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต)10
12336030131บ้านวังอ้ายคง22
12436030132วังใหม่พัฒนา18
12536030133บ้านวังตาเทพ10
12636030134วังโพธิ์สว่างศิลป์14
12736030135บ้านไร่พัฒนา18
12836030136บ้านโคกกระเบื้องไห10
12936030137บ้านหนองใหญ่4
13036030138บ้านโนนสำราญ10
13136030139บ้านโนนสวรรค์10
13236030140บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์10
13336030141บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน10
13436030142บ้านสะพานหิน19
13536030143บ้านโป่งนกพิทยา18
13636030144บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา20
13736030145บ้านสะพานยาว14
13836030146บ้านศิลาทอง19
13936030147บ้านบุ่งเวียนวิทยา10
14036030148บ้านไทรงาม10
14136030149ซับมงคลวิทยา19
14236030150บ้านวังมน10
14336030151ซับถาวรพัฒนา10
14436030152บ้านโคกไค10
14536030153บ้านยางเกี่ยวแฝก23
14636030155บ้านซับหมี10
14736030157บ้านห้วยเกตุ10
14836030158บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี2
14936030159อนุบาลเทพสถิต10
15036030161บ้านดงลาน10
15136030162บ้านช่องสำราญ15
15236030163บ้านซับไทร10
15336030164บ้านยางเตี้ยโคกรัง10
15436030165บ้านประดู่งาม16
15536030166ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว19
15636030167บ้านหนองจะบก10
15736030168บ้านโนนมะกอกงาม11
15836030169บ้านวังตาลาดสมบูรณ์18
15936030171บ้านวังคมคาย10
16036030172ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล19
16136030174บ้านหนองดินดำ8
16236030175บ้านขี้เหล็ก18
16336030176บ้านหนองขาม12
16436030177บ้านหนองแขม10
16536030178บ้านโกรกกุลา10
16636030179บ้านสามหลักพัฒนา10
16736030180ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร6
16836030181บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี10
16936030182รังงามวิทยา11
17036030183บ้านหนองตอ10
17136030184ดอนเปล้าศึกษา10
17236030185บ้านโสกคร้อ10
17336030186บ้านหนองผักชี11
17436030187บ้านบะเสียว10
17536030188บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)19
17636030189ซับใหญ่วิทยาคม19
17736030191บ้านซับเจริญสุข6
17836030192บ้านวังพง10
17936030193บ้านบุฉนวน21
18036030194บ้านโนนสะอาด11
18136030195บ้านตลุกคูณพัฒนา10
18236030197บ้านเขื่อนลั่น10
18336030198บ้านหนองนกเขียน6
18436030199บ้านซับใหม่26
18536030200บ้านวังกุง11
18636030201บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์0
18736030202บ้านท่ากูบ18
18836030203บ้านโป่งเกต10
18936030204บ้านวังขอนสัก10
19036030205บ้านท่าชวน0