รายการทดสอบผู้เรียนสำหรับสถานศึกษา
(เป็นรายการที่สพท. เปิดให้สถานศึกษาใช้ทดสอบผู้เรียน โดยสถานศึกษาต้องกำหนดการสอบและผู้สอบต่อไป)

ลำดับที่ชื่อการทดสอบชั้นวันเวลา
เริ่มสอบได้
วันเวลา
สิ้นสุดการสอบ
จำนวนโรงเรียนที่เข้าใช้งาน
1คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ชุดที่ 1 [รหัส16]ป.69 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
2วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6 ชุดที่ 1 [รหัส17]ป.69 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
3ภาษาต่างประเทศ ป.6 ชุดที่ 1 [รหัส18]ป.69 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
4ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 [รหัส19]ป.69 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
5วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 ชุดที่ 1 [รหัส20]ม.39 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
6คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3 ชุดที่ 1 [รหัส21]ม.39 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
7ภาษาไทย ม.3 ชุดที่ 1 [รหัส22]ม.39 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.
8ภาษาต่างประเทศ ม.3 ชุดที่ 1 [รหัส23]ม.39 มค 2562 08:00:00 น.20 มค 2562 18:00:00 น.counter
สถิติผู้เยี่ยมชม
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
237
เดือนที่แล้ว
0
ปีนี้
237
ปีที่แล้ว
0
เริ่มเปิดตัว
9 มกราคม 2562